Folikulostimulirajući hormon (FSH).Proizvodi ga prednji režanj hipofize i u toku prve faze menstrualnog ciklusa dovodi do sazrevanja jajne ćelije.
Luteinizirajući hormon ( LH ).Proizvodi ga zadnji režanj hipofize i ima presudan uticaj na akt same ovulacije i oslobađanja jajne ćelije iz jajnog folikula.U drugoj fazi menstrualnog ciklusa utiče na formiranje žutog tela podržavajući njegovu funkciju i produkciju progesterona.
Progesteron je hormon koji se produkuje u žutom telu stvorenom u jajniku posle ovulacije. Ovaj hormon priprema sluznicu materice za prihvat embriona nakon oplodnje stvarajući uslove za njegovu implantaciju i dalji nesmetan razvoj.
Žuto telo (corpus luteum) predstavlja formaciju nastalu na mestu prsnutog jajnog folikula. Žuto telo proizvodi progesteron hormon koji je neophodan u pripremi sluznice materice za prihvat i nesmetan razvoj embriona.
Endometrijum -sluznica materice. Postoje dva tipa endometrijuma: -bazalni endometrijum i -funkcionalni endometrijum Bazalni endometrijum predstavlja žlezdano tkivo koje u toku ciklusa počinje da se umnožava prekrivajući materični zid. Podsticaj rastu endometrijuma daje Estrogen koji se stvara u jajnicima. Ukoliko ne doð o trudnoće funkcionalni endometrijum se tokom menstruacije odlubljuje a ponovo će se u sledećem ciklusu obnoviti iz bazalnog endometrijuma
Jajna ćelija je polna ćelija koju žena u toku svakog menstrualnog ciklusa "stvara" u jajnicima. Jajna ćelija se tokom ovulacije oslobaða iz jajnog folikula. Prihvata je jajovod u kome se oplodi nakon čega nastaje trudnoća.
Estrpogen-hormon koji se stvara u jajniku.
Zdravlje žene›› Menstrualni ciklus ›› Fiziologija menstrualnog ciklusa

Šta je menstruacija i koje su joj faze?

Citanja: 119453, Prosecna ocena: 3.51


Pod menstruacijom podrazumevamo mesečno krvarenje zdog odlubljivanja materične sluznice (endometrijuma) a dešava se uobičajeno na 28-29 dana, mada taj razmak može biti različit i kretati se od 21-35 dana. Menstruacija počinje u PUBERTETU. Prvu menstruaciju zovemo MENARHOM-PRVIM MENSTRUALNIM KRVARENJEM. Menstrualno krvarenje se završava MENOPAUZOM-poslednjim menstrualnim krvarenjem. Prvi dan krvarenja računamo kao prvi dan menstrualnog ciklusa a krajem menstrualnog ciklusa dan pre početka sledećeg menstrualnog krvarenja. Razmak izmedju menstrualnih ciklusa je obično izmedju 21-35 dana. Najačešće samo jedan od osam ciklusa dešava se tačno posle 28 dana.

Mensrtrualni ciklus se, u odnosu na promene u jajniku, deli u tri dela:

  1. Folikularna faza ciklusa
  2. Ovulatorna faza ciklusa
  3. Lutealna ili korpus luteum faza ciklusa (faza žutog tela)

U odnosu na promene koje se dešavaju na sluznici materice deli se na:

  1. proliferativnu fazu menstrualnog ciklusa i
  2. sekretornu fazu menstrualnog ciklusa.

Hormonska regulacija menstrualnog ciklusa zavisna je od skladne funkcije tri endokrina sistema: hipotalamusa, hipofize i jajnika.

Shema međusobnog delovanja hipotalamusa, hipofize i jajnika u hormonskoj regulaciji menstrualnog ciklusa
Niske vrednosti estrogena na početku menstrualnog krverenja predstavljaju "poruku" hipotalamusu da započne sa produkcijom rilizing hormona. Ovaj hormon stimulativno deluje na hipofizu koja započinje sa sintezom povećanih količina dva hormona:folikulostimulirajućeg (FSH) i luteinizirajućeg (LH) hormona.

Kompleks hipofiza-hipotalamus
Izdvojena ćelija hipofize koja sintetiše FSH i LH

U FOLIKULARNOJ FAZI CIKLUSA FSH stimuliše rast mnogih folikula u jajniku podstičući proizvodnju estrogenA tokom njegovog rasta. estrogen prouzrokuje zadebljanje materične sluznice ( endometrijuma) koja oblaže zidove materične duplje.U tom procesu će samo jedan od 500-1000 folikula, koji su započeli sa rastom prvog dana menstrualnog ciklusa, sazreti. Neposredno pred ovulaciju doći će do dramatičnog porasta koncentracije izlučenog LH (luteinizirajuceg hormona) u hipofizi (12-14 dan ciklusa ), što će delovati podsticajno na prskanje folikula i oslobadanje zrele jajne ćelije.

Početak folikularne faze ciklusa započinje sa rastom velikog broja folikula a jedan od tih folikula se izdvaja u rastu
Zidovi materice se oblažu sluznicom koja zadebljava pod uticajem estrogena

OVULATORNA FAZA CIKLUSA traje uobičajeno 1-2 dana. U tom periodu će se jajna ćelija osloboditi iz zrelog jajnog folikula u procesu koji nazivamo OVULACIJA. Ovulacija nastaje 16-36 časova nakon što se zreo folikul nađe pod uticajem povišenih vrednosti LH. Folikul prska i tom prilikom se osolobađa jajna celija koju prihvata prošireni donji deo jajovoda. Jajna ćelija se od tog momenta, zahvaljujući aktivnim kretnjama jajovoda, kreće kroz jajovod prema materičnoj duplji. U toku tog putovanja može biti oplođena.

Folikul neposredno pred ovulaciju
Momenat ovulacije i oslobađanja jajne ćelije

FAZA ŽUTOG TELA traje uobičajeno 12-16 dana. To je period od ovulacije do sledećeg menstrualnog krvarenja. Na mestu gde se nalazio prsnuti folikul, iz koga se oslobodila jajna ćelija, nastaje formacija nazvana ŽUTO TELO. Ono započinje sa produkcijom ProgesteronA koji priprema, prethodno zadebljalu (proliferisanu), materičnu sluznicu za inplantaciju ( ugnježdenje) oplođene jajne ćelije.Ukoliko se to ne desi žuto telo atrofiše smanjujući i na kraju prestajući sa stvaranjem Progesterona i estrogena, što će dovesti do pojave menstruaclnog krverenja. Pad nivoa hormona koje je proizvodilo žuto telo predstavlja signal hipotalamusu da započne sa novim menstrualnim ciklusom.

Žuto telo nastalo na mestu prsnutog folikula
Odlubljivanje materične sluznice, početak menstrualnog krvarenja ukoliko nije došlo do trudnoće

Ukoliko do oplodnje dođe, embrinon započinje sa produkcijom HUMANOG HORIONSKOG GONADOTROPINA (HCG) koji deluje na žuto telo produžavajući njegovu funkciju koja će obezbediti nesmetan razvoj trudnoće a mensterualno krvarenjhe izostaje.


Autor: Prof. Dr Milenko Bujas
Fiziologija menstrualnog ciklusa - Šta je menstruacija i koje su joj faze? - Zdravlje žene 

Komentari

Još nema komentara.

Dodaj komentar

*
 
 
CommenticsBroj ocena: 2642
Prosečna ocena: 3.51
Koliko vam je ovaj tekst pomogao? (1-nimalo, 5-mnogo)
12345
26423.510976532929629

U ovoj temi pročitajte još:

Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Zdravlje Žene Kontakt Pomogli su nam RSS Kanali
Postavite pitanje
Plodni dani | Plodni dani. Kalendar u PDF formatu | Računanje datuma porođaja, UZ pregleda itd. | Kalorijske tablice
Google