Progesteron je hormon koji se produkuje u žutom telu stvorenom u jajniku posle ovulacije. Ovaj hormon priprema sluznicu materice za prihvat embriona nakon oplodnje stvarajući uslove za njegovu implantaciju i dalji nesmetan razvoj.
Žuto telo (corpus luteum) predstavlja formaciju nastalu na mestu prsnutog jajnog folikula. Žuto telo proizvodi progesteron hormon koji je neophodan u pripremi sluznice materice za prihvat i nesmetan razvoj embriona.
BAZALNA TEMPERATURA- temperaturna krivulja u toku menstrualnog ciklusa na osnovu koje se može ustanoviti postojanje ili odsustvo ovulatornih ciklusa kao i približno odrediti vreme ovulacije.
Estrpogen-hormon koji se stvara u jajniku.
Zdravlje žene›› Menstrualni ciklus ›› Poremećaji menstrualnog ciklusa

Koji su najčešći poremećaji menstrualnog ciklusa?

Citanja: 273069, Prosecna ocena: 3.18


Krvarenja iz materice mogu biti veoma čest simptom različitih stanja i promena genitalnih organa ali i znak poremećene funkcije jajnika. Da bi se ustanovio pravi uzrok takvog stanja neophodno je da se utvrdi tip krvarenja kako bi lečenje bilo uspešno. Sve poremećaje menstrualnog ciklusa delimo na tri osnovna tipa :

1.Nepravilna krvarenja kod održanog pravilnog ritma (razmak izmedu dva menstrualna krvarenja) menstrualnih ciklusa

2.Nepravilnosti ritma krvarenja

3.Nepravilna aciklicna krvarenja (Disfunkcionalna krvarenja )

Nepravilna krvarenja kod održanog pravilnog ritma menstrualnih ciklusa

U ovu grupu nepravilnosti krvarenja spadaju ,mnoga stanja koje svaka žena bar jednom u životu doživi. Po simptomatologiji su veoma karakteristicna za dijagnozu relativno laka ,terapija je relativno kratkotrajna i uspešna.U ovu grupu nepreavilnosti krvarenja ubrajamo:

Intermenstrualno ili ovulatorno krvarenje

Podaci koje svaka žena sa ovim poremećajem da svom lekaru su veoma karakteristični.Žene uobičajeno daju podatak da imaju uredne menstrualne cikluse koji se javljaju uvek u pravilnim vremenskim razmacima ali se u sredini ciklusa, između 12-14 dana od početka menstruacije, iz ciklusa u ciklus ponavlja veoma oskudno krvarenje koje traje svega nekoliko sati ili najviše jedan dan. Kako se ta pojava ponavlja one se obra\'aju lekaru sa željom da se razjasni uzrok i sprovede odgovarajuće lečenje.
U prvoj fazi menstrualnog ciklusa pod uticajem hormona hipofize dolazi do rasta jajnog folikula i sazrevanja jajne ćelije. Tokom tog perioda iz dana u dan jajni folikul proizvodi sve veće količine estrogenA, hormona koji dovodi do zadebljavanja materične sluznice . U vreme ovulacije dolazi do prskanja i pražnjenja folikua zbog čega koncentracija estrogena u krvi privremeno pada.Taj pad koncentracije estrogena je prirodna pojava i u največem broju slučajeva ne dovodi do krvarenja. Ukoliko je pad koncentracije hormona veći od uobičajenog,ispod fiziološke granice,može da dođe do pojave o kojoj je prethodno govoreno. Mada lečenje ovog poremećaja u porincipu i nije neophodno njegovo ponavljanje u sledećim ciklusima može da se spreći ukoliko se daju male količine estrogena nekoliko dana pre nego što će se desiti ovulacija kako bi se "preduprodio"krizni period pada koncentracije estrogena posle ovulacije. Svakako da će odluku o vrsti i količini leka doneti Vaš lekar.

.

Premenstrualno krvarenje

Kao i u prethodno opisanom poremćaju i kod premenstrualnog krvarenja podaci koje lekar dobija od žene su veoma karakteristični.Problem se najćešce opisuje kao vrlo oskudan, mrk, sukrvav iscedak koji se pojavljuje 4-5 dana pre nego što nastupi pravo menstrualno krvarenje.Sve se na identičan način ponavlja u sledećem ili sledećim ciklusima zbog čega se žena, manje više zabrinuta, javlja svom lekaru. Ovaj poremećaj je posledica postepenog smanjenja proizvodnje ProgesteronA u žutom telu koje se formira na mestu prsnutog jajnog folikula tokom ovulacije. Progesteron sekretorno transformiše materičnu sluznicu,koja je prethodno izgrađena dejstvom estrogena.U normalnim situacijama produkcija Progesterona u žutom telu započinje dva dana posle ovulacije ,veoma brzo doztiže svoj maksimum na kome se održava sledecih 12-14 dana. Ukoliko se ne desi trudnoća funkcija žutog tela naglo prestaje nakon čega će uslediti menstrualno krvarenje.Pojavu gde žuto telo postepeno smanjuje produkciju Progesterona ,zbog čega se i javlja premenstrualno krvarenje, označavamo "Insuficijencijom žutog tela" .Ovaj poremećaj treba lečiti zbog toga što, za razliku od intermenstrualnog krvarenja,može biti uzrok neplodnosti. Materična sluznica koja nije stimulisana dovoljnim količinama Progesterona nije dobro pripremljena za implantaciju ( ugnježdenje) embriona. Iako do oplodnje dođe,u takvim slučajevima, embrion nema optimalne uslove za preživljavanje u materičnoj duplji. Da bi se ovo sprečilo savetuje se uzimanje Progesterona u drugoj fazi menstrualnog ciklusa nakon konsultacije i pregleda kod lekara koji treba da donse odluku o vrsti i količini leka koji treba da se uzme.

Postmenstrualno krvarenje ( produženo menstrualno krvarenje)

Ovaj poremećaj menstrualnog krvrenja se karakteriše slabijim ili jačim krvarenjem koje se nastavlja na menstrualno krvarenje i može trajati više dana .Uzroci mogu biti :
-zapalenja materične sluznice
-sporo obnavljanje sluznice materice posle njenog odlubljivanja tokom
menstruacije
-nepravilno i produženo odlubljivanje sluznice materice tokom menstruacije
Ovaj poreme\'aj najčešce nema karakteristiku ponavljanja iz ciklusa u ciklus ukoliko se identifikuje pravi uzrok i primeni odgovarajuca terapija zbog čega je neophodno obra\'anje lekaru kako bi se uzrok problema razjasnio.

Skraćena faza dozrevanja folikula

U vom poremećaju bazalna temperatura je uvek bifazicna i ukazuje na postojanje ovulacije. Faza žutog tela traje kao i kod normalnog ciklusa 12-14 dana jedino što u ovom tipu menstrualnog ritma ovulacija nastaje ranije 8-10 dana ciklusa.
Terapija ovde nije u principu potrebna sem u slučaju da prečesta krvarenja izazivaju izražene i hroni;ne anemije(malokrvnost).


Autor: Prof. Dr Milenko Bujas
Poremećaji menstrualnog ciklusa - Koji su najčešći poremećaji menstrualnog ciklusa? - Zdravlje žene 

Komentari

Još nema komentara.

Dodaj komentar

*
 
 
CommenticsBroj ocena: 5288
Prosečna ocena: 3.18
Koliko vam je ovaj tekst pomogao? (1-nimalo, 5-mnogo)
12345
52883.179841149773130
Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Zdravlje Žene Kontakt Pomogli su nam RSS Kanali
Postavite pitanje
Plodni dani | Plodni dani. Kalendar u PDF formatu | Računanje datuma porođaja, UZ pregleda itd. | Kalorijske tablice
Google